Fundacja Strefa Przetrwania

 

Głównym Celem Statutowym Fundacji Strefa Przetrwania jest działaność charytatwna i społeczna. Wszelkie formy działalności Fundacji mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowia i życia ludziekiego. Edukacja, w tym Edukacja Alternatywna propagowana przez Fundację ma na celu ochronę godności ludzkiej, a pośrednio również ochronę zdrowia i życia ludziekiego.

 

Celem nadrzędnym Fundacji jest  pomoc potrzebującym. Chcemy uczyć, szkolić i pomagać, po prostu ratować życie …w każdych warunkach.

 

Prezes Zarządu Fundacji

   Michał Napiórkowski