Grupa SurvivalZone to określenie grupy roboczej Fundacji Strefa Przetrwania. Grupa skupia w swoim gronie Instruktorów, Żołnierzy, Funkcjonariuszy i wszystkie inne osoby których doświadczenie, wiedza i kwalifikacje pomagają w realizacji programów szkoleniowych Fundacji. Wiedza zawarta w naszym działaniu programowym jest wypadkową wiedzy z dziedziny Ratownictwa Specjalistycznego, Sztuki Przetrwania oraz Działań Specjalnych. Oprócz formowania kadry roboczej Fundacja skupia wokół swojej działalności osoby i instytucje z którymi konsultowane jest działanie programowe w dziedzinach wymagających wiedzy i doświadczenia niedostępnej dla ogółu.

Korzystając z doświadczenia Żołnierzy, Ratowników i Specjalistów na bieżąco udoskonalamy nasze programy szkoleniowe. Wzorując się na toku szkoleniowym Służb, analizujemy również na bieżąco zagrożenia i zdarzenia  które występują na całym świecie, szukając zarazem odpowiedzi na pytanie czy  zagrożenia można było uniknąć oraz jak zminimalizować jego negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzkie.

Nasze działanie charakteryzuje również zmienność, gdyż każdego dnia staramy się posiąść wiedzę, która w znaczący sposób wpływa na nasz charakter szkoleniowy.

Fundamentalne zasady interesujących nas dziedzin pozostają niezmienne ale rozwój społeczny czy cywilizacyjny, rodzaje zagrożeń, zmuszają nas do ustawicznej modyfikacji podejścia do tych zagadnień, aby tworzyć coraz doskonalsze programy szkoleniowe, których celem jest pośrednia ochrona zdrowia i życia ludzkiego w każdych warunkach.

 

michal napiorkowski

Michał Napiórkowski - Prezes Zarządu

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku Dowódca Sekcji. Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Były Żołnierz Wojsk Powietrzno-Desantowych.

W roku 2000 uczestnik Spadochronowego Kursu Działań Specjalnych „Trawers”, Instruktor Technik Przetrwania, Instruktor ZHP, Prowadzący Strzelanie PZSS, Instruktor Strzelectwa, instruktor ratownictwa.

Posiada Kwalifikacje do dowodzenia działaniami Ratowniczo-Gaśniczymi, oraz dodatkowo kwalifikacje w dziedzinach:

 • Ratownik KPP
 • Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Młodszy Nurek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Młodszy Ratownik Wysokościowy Państwowej Straży Pożarnej
 • Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego
 • Ratownictwa Technicznego
 • Instruktor działań poszukiwawczo-ratowniczych PSP
 • Instruktor Nurkowania M1 KDP CMAS w tym:
 • Instruktor nurkowania nocnego
 • Instruktor nawigacji podwodnej
 • Instruktor nurkowania w suchych skafandrach

Tytuły i odznaczenia:

 • Tytuł Skoczka Spadochronowego RP
 • Tytuł Skoczka Spadochronowego ZHP
 • Uprawniony do noszenia Husarskich Skrzydeł ZHP
 • Odznaczony min. Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działania ratownicze.