Grupa SurvivalZone realizuje szkolenia z zakresu techniki przetrwania o charakterze militarnym oraz cywilnym.

Szkolenia z zakresu sztuki przetrwania w warunkach bojowych są adresowane głównie dla Żołnierzy i Funkcjonariuszy pełniących misje oraz zadania bojowe gdzie w sytuacji zagrożenia, oddzielenia, czy zdziesiątkowania oddziału na terenie nieprzyjaciela mogą zostać zmuszeni do przetrwania, bądź przedzierania się w rejonie nieprzyjaznym. Kolejnym adresatem szkoleń są grupy pro obronne, uczniowie szkół mundurowych oraz osoby pasjonujące się technikami działań specjalnych, czy kandydaci do Służb Mundurowych RP.

Szkolenia z zakresu sztuki przetrwania w warunkach cywilnych są adresowane do osób i grup które zdają sobie sprawę z realnych zagrożeń które każdy dzień mogą zamienić w bezwzględną walkę o życie. Nasze szkolenia bazują na analizie zagrożeń które mogą wystąpić i występują podczas naszej codziennej egzystencji oraz na analizowaniu i inscenizowaniu sytuacji destabilizacji społecznej która może nastąpić jako następstwo np. katastrofy żywiołowej, wybuchu wojny, czy na skutek dużej awarii systemu. W naszej koncepcji szkoleniowej staramy się realizować filozofie codziennej dbałości o pewne szczegóły, ustawicznemu pogłębianiu wiedzy, tak aby w sytuacji zagrożenie można było skorzystać z jednego i drugiego.

 

Nasze programy szkoleniowe dostosowujemy do potrzeb odbiorców.