Grupa SurvivalZone realizuje szkolenia z zakresu wykorzystania broni palnej bojowej w celu ochrony życia i zdrowia.  Kłamstwem jest że broń palna służy tylko do odbierania życia. Broń służy i powinna służyć przede wszystkim do obrony zdrowia i życia.

Nasze szkolenia bazują na doświadczeniu zaczerpniętym w dziedzinie działań specjalnych oraz w dziedzinie strzelectwa sportowego. Prawo i moralny obowiązek nakazują ochronę zdrowia i życia wszelkimi dostępnymi środkami. Z pewnych przyczyn to właśnie broń palna, w sytuacji kryzysowej może stać się dla nas dostępnym, a być może jedynym środkiem ochrony zdrowa i życia osób najbliższych, czy innych osób które potrzebują pomocy.

Broń palna w rękach osoby nie posiadającej odpowiedniego przeszkolenia może stanowić zagrożenie, i co dla nas najważniejsze w walce o życie może stać się  narzędziem mało skutecznym. Aby posługiwanie się bronią palną było efektywne i bezpieczne strzelec musi posiadać odpowiednią wiedzę. Nasze szkolenia są zaadresowane do Żołnierzy i Funkcjonariuszy którzy na co dzień pełnią służbę uzbrojeni, do organizacji paramilitarnych i pro obronnych, oraz do osób cywilnych- miłośników broni palnej, ale również do osób dla których broń palna nie jest pasją, lecz traktują oni bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich poważnie. W myśl zasady że przed złym człowiekiem z bronią, może ochronić tylko dobry człowiek z bronią. Nasza Fundacja oprócz celów szkoleniowych realizuje program z zakresu promocji i rozpowszechniania Strzelectwa a także dostępu do broni palnej dla obywateli RP traktując to prawo jako fundamentalne prawo do obrony ludzi wolnych.

Realizujemy szkolenia w zakresie:

  • Obsługi broni palnej w celu ochrony zdrowia i życia stopień I
  • Obsługi broni palnej w celu ochrony zdrowia i życia stopień II
  • Ćwiczeń i warsztatów doskonalących obsługę broni palnej przez Funkcjionariuszy i Żołnierzy.