Jak wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)

Jak wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)

Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to najlepszy sposób na uzyskanie niedrogiej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Niezależnie od tego, czy wyjeżdżasz do innego kraju na wakacje, czy też potrzebujesz pomocy medycznej w związku z istniejącą wcześniej chorobą, dzięki EKUZ możesz uzyskać potrzebne leczenie. Karta EHIC umożliwia dostęp do opieki zdrowotnej w prywatnych klinikach i szpitalach.

Odnawianie karty EKUZ

Korzystanie z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to ważny środek ochrony zdrowia podczas podróży do Europy. Dzięki niej można korzystać z bezpłatnej lub tańszej opieki medycznej w większości krajów UE. Może również obniżyć koszty leków na receptę.

Karta EKUZ jest wydawana przez państwowy system ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym mieszkasz. Możesz ją uzyskać online, pocztą lub osobiście.

Karta jest z reguły ważna przez pięć lat. Jeśli upłynął jej termin ważności, może być konieczne złożenie wniosku o nową. Nie zawsze jednak możliwe jest odnowienie karty.

Warto również zauważyć, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest tym samym, co ubezpieczenie podróżne. Nie pokrywa ona kosztów leczenia w przypadku planowanego leczenia. Jest ważna tylko w niektórych krajach i nie obejmuje ratownictwa ani repatriacji.

Uzyskanie karty EKUZ może być łatwe przez internet, ale jeśli w Twoim kraju nie ma aplikacji o EKUZ online, być może będziesz musiał skontaktować się z lokalnym urzędem zdrowia. Możesz również złożyć wniosek o kartę u swojego ubezpieczyciela.

Nie musisz jednak czekać, aż Twoja EKUZ wygaśnie. W wielu krajach można odnowić kartę do sześciu miesięcy przed upływem terminu ważności. Proces ten jest prosty.

Karta jest zazwyczaj bezpłatna, choć niektóre kraje pobierają opłaty za prywatną opiekę zdrowotną. Możesz również odzyskać opiekę zdrowotną od urzędu zdrowia w swoim kraju.

O nową EKUZ możesz również wystąpić osobiście lub pocztą. Może być wymagane podanie danych osobowych, takich jak krajowy numer ubezpieczenia zdrowotnego.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ma wiele zalet, ale należy pamiętać, że nie obejmuje wszystkiego. Należy ją mieć zawsze przy sobie podczas podróży. Należy również poprosić konsjerża hotelu lub przewodnik turystyczny o pomoc w znalezieniu lekarza.

Należy jednak uważać, aby nie pomylić EKUZ z polisą ubezpieczeniową dla podróżnych. Karta EKUZ obejmuje tylko te zabiegi medyczne, które są dostępne w państwowym systemie opieki zdrowotnej. Nie obejmuje ona leczenia niepilnego, np. opieki stomatologicznej.

Pokrycie istniejących wcześniej schorzeń

Uzyskanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) daje dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w 27 krajach tworzących Unię Europejską (UE) lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nie jest jednak pewne, że w innych krajach będziesz mógł korzystać z bezpłatnej opieki. Warto jednak zabrać ze sobą kartę EHIC, gdy wyjeżdżasz za granicę. Jest to szczególnie ważne, jeśli podróżujesz do kraju, który nie należy do UE, ale karta jest przydatna nawet jeśli odwiedzasz kraj, który należy do UE.

EKUZ jest bezpłatna i składa się z karty wydawanej przez krajową kasę chorych. Jest ważna przez cztery lata i daje dostęp do państwowej opieki zdrowotnej w Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Nie pokrywa ona jednak wydatków na prywatną opiekę zdrowotną, współpłatności ani kosztów ewentualnej planowanej opieki zdrowotnej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest najtańszym i najłatwiejszym sposobem uzyskania dostępu do państwowej opieki zdrowotnej w Europie. Nie jest ona jednak wydawana automatycznie, a wniosek o nią należy złożyć z dużym wyprzedzeniem przed wyjazdem. Kartę można uzyskać osobiście, przez internet lub pocztą. Jeśli jesteś posiadaczem paszportu brytyjskiego, możesz nawet użyć go w celu uzyskania dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej w Norwegii. Najpierw należy zarejestrować się w publicznym systemie opieki zdrowotnej w Niemczech.

Najlepsze jest to, że dzięki EKUZ otrzymasz najlepsze oferty na opiekę zdrowotną, w tym ewakuację medyczną w nagłych przypadkach. Warto również wspomnieć, że niektóre zabiegi nie są dostępne we wszystkich krajach, ale jeśli Twój ubezpieczyciel cieszy się dobrą opinią, nie powinieneś mieć problemów z otrzymaniem leczenia na swoje schorzenie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokrywa najdroższych zabiegów medycznych, ale daje dostęp do podstawowej opieki, takiej jak ciąża i choroby przewlekłe. Dobrym pomysłem jest również wykupienie ubezpieczenia podróżnego, które może pokryć koszty zagubionego lub zniszczonego bagażu, koszty leczenia oraz koszty odwołanej podróży. Ponadto, warto wykupić ubezpieczenie medyczne dla swojej rodziny podczas pobytu w Europie. Możesz również rozważyć ubezpieczenie od sportów zimowych.

Pokrycie kosztów w prywatnych klinikach i szpitalach

W zależności od kraju zamieszkania, możesz być uprawniony do korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), aby uzyskać bezpłatne lub zniżkowe leczenie w innym kraju UE. Kartę EKUZ można uzyskać przez internet lub dzwoniąc do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w swoim kraju.

EKUZ jest jedynym dokumentem uprawniającym do korzystania z opieki zdrowotnej, wydawanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Osoby legalnie przebywające w kraju uczestniczącym w programie mogą korzystać z leczenia w publicznych lub prywatnych szpitalach za obniżoną opłatą. Za pomocą EKUZ można również uzyskać leki i analizy laboratoryjne, a także transport do i ze szpitala.

EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia podróżnego. Ogólnie rzecz biorąc, karta pokrywa koszty leczenia do wysokości udziału własnego. Jeśli jednak planujesz poddać się pewnym zabiegom, może być konieczne ich opłacenie. Nie otrzymasz również zwrotu kosztów za ewakuacje medyczną.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatna dla większości osób. Są jednak kraje, które pobierają niewielką opłatę za rutynowe badania i transport karetką. W tych przypadkach wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Ważna karta EHIC jest ważna przez co najmniej pięć lat. O przedłużenie ważności karty można ubiegać się co najmniej sześć miesięcy przed upływem terminu jej ważności. Można również uzyskać tymczasową EKUZ, która jest dostępna w krótkim czasie. Tymczasowa EKUZ obejmuje te same świadczenia, co EKUZ.

Posiadacze EKUZ są traktowani tak samo jak pacjenci w kraju, który odwiedzają. Mogą również uzyskać leczenie w przypadku wcześniej istniejących schorzeń. Nie mogą jednak kupować specjalistów w innych krajach.

Ponadto posiadacze EKUZ otrzymują takie świadczenia jak bezpłatny lub ulgowy transport do i ze szpitala, opieka profilaktyczna, opieka nad matką. Nie można jednak wykonać rutynowego przeglądu stomatologicznego w innym kraju. Do wizyty u specjalisty może być również potrzebne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

W niektórych krajach można również uzyskać kartę EKUZ drogą pocztową. Należy jednak podać swoje nazwisko, adres i numer ubezpieczenia społecznego. W innych krajach o kartę należy ubiegać się osobiście.

Objęcie ubezpieczeniem emerytów i rencistów

Niezależnie od tego, czy planujesz przeprowadzkę, czy już przebywasz w innym kraju UE, musisz wiedzieć kilka ważnych rzeczy na temat objęcia ubezpieczeniem emerytów i rencistów na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego w nowym kraju, być może będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni, aby uzyskać potrzebne leczenie. Trzeba też wiedzieć o systemie ubezpieczeń społecznych w nowym kraju.

W każdym kraju UE znajdują się krajowe punkty kontaktowe ds. opieki zdrowotnej. Punkty te mogą udzielić informacji o prawach i sposobach uzyskania opieki medycznej w nowym kraju. Należy również wiedzieć o wyłączeniach i włączeniach do planu ubezpieczeniowego. W tym zakresie może pomóc licencjonowany agent ubezpieczeniowy.

Jeśli planujesz przeprowadzić się do innego kraju UE i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, będziesz musiał złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta ta pozwoli Ci na tymczasowe korzystanie z opieki medycznej w innym kraju UE, jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego w swoim kraju. Możesz złożyć wniosek o kartę przez internet, ale będziesz musiał być obecny, aby potwierdzić swoją tożsamość.

Jeśli przeprowadzisz się do nowego kraju i będziesz otrzymywać emeryturę z tego państwa, również będziesz musiał złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem. Trzeba będzie przedstawić dowód na wysokość emerytury, oraz stan zamieszkania emeryta. W przypadku przeprowadzki do państwa, które nie jest wymienione w załączniku IV, należy uzyskać formularz S1 od kasy chorych w kraju zamieszkania.

Emeryci z innych państw członkowskich UE mogą korzystać w Estonii z leczenia na takich samych zasadach jak estońscy emeryci. Jeśli jesteś emerytem z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, musisz złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem. Będziesz musiał również uzyskać zaświadczenie z Estońskiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju i masz na utrzymaniu członków rodziny, będziesz musiał przedstawić dowód ich tożsamości i statusu jako osób pozostających na utrzymaniu. Ponadto należy dostarczyć do kasy chorych w nowym kraju formularz S3. Kasa Chorych określi wówczas kompetencje państwa w zakresie opieki zdrowotnej.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

?>