Motywacja do uczestnictwa w kursie przetrwania

Motywacja do uczestnictwa w kursie przetrwania

Uzyskanie motywacji do udziału w Kursie Przetrwania jest kluczowe dla Twojego sukcesu w programie. Kurs przetrwania jest zarówno wymagający psychicznie jak i fizycznie. Oprócz rozwijania umiejętności niezbędnych do przetrwania, kurs pomaga kadetom rozwijać umiejętności przywódcze – ten fragment jest dziełem autora portalu finansiak.pl.

FTX jest kursem wymagającym psychicznie i fizycznie

FTX, czyli Field Training Exercise, to weekendowe wydarzenie szkoleniowe, które skupia się na rozwijaniu umiejętności przywódczych kadetów. Podczas FTX, kadeci wykonują zadania w warunkach, które symulują życie wojskowe w terenie.

Kurs uczy kadetów o przywództwie i obejmuje instrukcje w klasie, ćwiczenia oparte na scenariuszach oraz kondycję fizyczną. Kurs sprawdza również wiedzę kadetów z zakresu taktyki, przywództwa i umiejętności przetrwania.

Kurs jest zaprojektowany tak, aby symulować wyzwania, przed którymi stają kadeci przygotowujący się do przejęcia dowodzenia swoimi drużynami. Testuje również wiedzę kadetów na temat prawa wojskowego, zwyczajów wojskowych i zasad zaangażowania w obliczu międzynarodowego terroryzmu.

FTX odbywa się dwa razy w roku, z Fall FTX na jesieni i Spring FTX na wiosnę. Podczas FTX kadeci uczestniczą w szkoleniach taktycznych, nawigacji lądowej, laboratoriach przywództwa oraz ćwiczeniach opartych na scenariuszach.

Symulacja FTX jest 48-godzinnym ćwiczeniem zaprojektowanym w celu sprawdzenia umiejętności przywódczych kadetów i podkreślenia taktyki małych jednostek. Kadeci są również oceniani pod kątem umiejętności czytania mapy, czytania kompasu i kojarzenia terenu.

Kurs sprawdza również umiejętności kadetów w zakresie reagowania na kontakt. FTX symuluje proces prowadzenia zespołu do zwycięstwa i oferuje ocenę zwrotną w postaci „tablic morderstw” dla wszystkich stanowisk kierowniczych.

FTX ma na celu wzmocnienie umiejętności przywódczych kadetów i zbudowanie jedności zespołu. Kadeci nauczą się o przyjaźni, przywództwie i pracy zespołowej, a także o znaczeniu posiadania silnego poczucia własnej wartości. Jest to również pierwsze wydarzenie szkoleniowe w roku i stanowi doskonałą okazję do nawiązania więzi z kolegami i zbudowania relacji z kadrą Korpusu.

Kurs sprawdza również umiejętności przywódcze kadetów i obejmuje instrukcje w klasie, ćwiczenia oparte na scenariuszach, nawigację lądową oraz kondycję fizyczną. Kurs sprawdza również wiedzę kadetów z zakresu taktyki, rozwoju lidera oraz umiejętności przetrwania.

FTX wymaga od kadetów utrzymania wysokiego poziomu motywacji i wytrwałości

FTX jest skrótem od Field Training Exercise i jest to wydarzenie, w którym kadeci są testowani w zakresie przywództwa, zdolności fizycznych i umiejętności przetrwania. Kadeci, którzy ukończą elementy FTX otrzymają czerwony beret.

FTX to trwające cały weekend ćwiczenie, które testuje zdolność fizyczną kadetów i umiejętności przywódcze. Podzielone jest na trzy fazy.

Pierwsza faza składa się z treningu nawigacji lądowej. Kadeci uczą się jak używać mapy, kompasu i mierzyć odległość. Uczą się również budować schronienie i zbierać wodę.

Druga faza obejmuje trening sprawności fizycznej. Kadeci są zobowiązani do przebiegnięcia mili, lub krótszego dystansu, w czasie krótszym niż 15 minut. Będą również wykonywać ćwiczenia praktyczne z nawigacji lądowej.

Trzeci etap obejmuje operacje dzienne. Kadeci wykonują misje takie jak patrole, rozpoznania i ataki. Misje te wymagają od kadetów prowadzenia i kierowania innymi. Kadeci nauczą się również czytać mapę i używać sygnałów ogniowych.

Czwarta faza obejmuje rozeznanie i selekcję. Kadeci będą uczestniczyć w komisji selekcyjnej. Kadeci zostaną wybrani do awansu do jednostki Advanced Survival Training Unit. Jednostka Zaawansowanego Szkolenia Survivalowego przyjmie 10 kadetów jako przełożonych.

Ostatni etap obejmuje paradę zamykającą. Zapewnia to, że kadeci wiedzą, o co są proszeni i że są przygotowani do działań następnego dnia.

FTX to intensywne ćwiczenia, a od kadetów oczekuje się utrzymania motywacji. Mogą również ulec kontuzji podczas kursu. Kadeci otrzymują informacje o najbliższym szpitalu i mogą być tam przetransportowani.

Przed rozpoczęciem FTX, kadeci powinni przygotować się poprzez założenie odpowiedniego ubrania cywilnego. Powinni również mieć przy sobie swoje karty zdrowia. Powinni upewnić się, że nie mają żadnych nieuprawnionych przedmiotów, takich jak przedmioty zabronione lub zastrzeżone.

Wpływ motywacji na przetwarzanie informacji o przetrwaniu

Podczas kursu przetrwania uczestnicy są narażeni na różne zadania, z których wiele jest zaprojektowanych w celu zwiększenia pamięci. Niektóre z tych zadań są zaprojektowane tak, aby zwiększyć pamięć o strukturze czasowej przedmiotów, podczas gdy inne mają na celu zwiększenie retencji. Niektóre badania sugerują, że przetwarzanie przeżyciowe może poprawić retencję i kodowanie przedmiotów, podczas gdy inne nie znalazły żadnego wzrostu pamięci dla tej informacji.

Jednym z typów zadań na przetrwanie jest scenariusz Covid-19-strategia. Zadanie to polega na generowaniu scenariusza przetrwania, w którym od uczestników wymaga się zlokalizowania zapasów, ochrony przed drapieżnikami i znalezienia pożywienia. Ten typ zadania był wielokrotnie replikowany.

Jednakże, nadal istnieje wiele dyskusji na temat tego, czy ten typ zadania ma jakiekolwiek korzyści poznawcze. Ten typ zadania wywołuje hipotezę kodowania funkcjonalnego, która sugeruje, że proces myślowy wywołany przez zadanie może służyć jako wskazówka dla późniejszego przypomnienia sobie niespodzianki. Dzieje się tak dlatego, że bardziej realistyczny scenariusz przetrwania może wywołać silniejsze reakcje emocjonalne, stymulując tym samym bardziej kreatywne procesy myślowe.

Istnieje kilka konkurencyjnych wyjaśnień dla tego efektu. Jedną z możliwości jest to, że przetwarzanie przeżycia stymuluje przetwarzanie relacyjne, co osłabiłoby korzyść. Inna hipoteza sugeruje, że pobudzenie wyjaśnia ten efekt. Nadal, pobudzenie nie jest warunkiem wstępnym dla przetwarzania przeżycia do pracy.

W najprostszych słowach, scenariusz przetrwania jest fikcyjnym scenariuszem, w którym uczestnicy wyobrażają sobie, że utknęli na obcej łące bez żadnych materiałów przetrwania. W tym scenariuszu, uczestnicy są proszeni o unikanie drapieżników podczas poszukiwania jedzenia i wody. Jest to złożone zadanie.

Tradycyjnie, badacze przyglądali się efektowi przetwarzania przeżycia używając klasycznego scenariusza trawiastego. Natomiast Kostic et al. (2012, s.1) przyjrzeli się przetrwaniu na ancestralnych terenach trawiastych. Stwierdzili, że przewaga przetwarzania przeżycia nie rozciąga się na środowiska przodków.

Struktura prób dla zadania incidental-encoding z eksperymentu 1

Używając projektu wewnątrz-przedmiotowego, Zhang, Li, & Guo, 2020 zbadali aktywność ERP podczas fazy kodowania paradygmatu survival-processing. Wyniki pokazują wzmocnienie w opracowaniu podczas kodowania, przesunięcie z niższych poziomów procesów kodowania i wzmocnione behawioralne środki odzyskiwania pamięci.

Uczestnicy byli losowo przydzielani do scenariusza ruchomego lub scenariusza przetrwania. Scenariusz ruchomy składał się z trzech rodzajów starych przedmiotów. Stare przedmioty zawierały końcowe przedmioty z początkowych trójek, przedmioty kontrolne i powtórzone trójeczki. Wszystkie stare elementy pojawiały się tylko raz podczas zadania kodowania.

Po ruchomym scenariuszu następowało krótkie zadanie rozpraszające. Podczas rozproszenia uwagi uczestnikom prezentowano niepowiązany kwestionariusz. Uczestnicy ukończyli zadanie rozpraszające, a następnie zostali poproszeni o wykonanie testu przypominania sobie z zaskoczenia. Uczestnikom zapewniono częściowe zaliczenie kursu.

W sumie 24 uczestników ukończyło sesję fMRI. Podczas fazy kodowania, uczestnikom prezentowano słowa na białej kartce A4 o standardowym rozmiarze. Słowa były prezentowane czcionką Courier New na szarym tle. Słowa były oceniane w skali od 1 do 5.

Początkowe pozycje w każdym triplecie pochodziły z jednej kategorii. Ostatni element w każdym triplecie był z innej kategorii. Każdy tryplet składał się z sześciu prób ćwiczeniowych. Uczestnicy mogli edytować słowa przed ich złożeniem.

Wyniki pokazują, że kodowanie przypadkowe jest wyższe niż kodowanie intencjonalne. Intencjonalne kodowanie wymaga wyraźnych instrukcji do zapamiętania obiektu. W związku z tym uczestnicy są w stanie lepiej kodować lokalizacje bez instrukcji. Jednak różnica w wydajności między grupami nie jest wyjaśniona różnicami w motywacji. Zamiast tego, różnice w wydajności pamięci muszą być przypisane błędom przewidywania.

Wyniki tego badania sugerują, że hipoteza bogactwa kodowania jest w dużej mierze potwierdzona. Konieczne są jednak dalsze badania w celu określenia mechanizmów leżących u podstaw efektu przetwarzania przeżyć.

FTX ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju przywództwa

FTX został założony przez Sama Bankmana-Frieda. Ukończył on MIT i pracował jako inżynier oprogramowania w Google. Był również darczyńcą i aktywistą politycznym. Miał misję, aby w ciągu swojego życia przekazać miliardy dolarów.

W czerwcu Bankman-Fried zobowiązał się do oddania większości swojego majątku. Od tego czasu zrezygnował jednak z funkcji prezesa FTX. Udziela szczegółowych wywiadów, a cały epizod relacjonuje na żywo. Będzie też zeznawał przed Kongresem na temat swoich działań.

Podczas gdy wysiłki Bankmana-Frieda w promowaniu charytatywnych referencji przed upadkiem FTX były imponujące, upadek jego firmy postawił wiele z tych wysiłków w niebezpieczeństwie. Według doniesień, FTX jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Departament Sprawiedliwości.

Wielu inwestorów FTX wahało się, czy wycofać swoje pieniądze, gdy pojawiły się wątpliwości co do kondycji finansowej firmy. Firma miała jednak tajny backdoor w swoim oprogramowaniu, który mógł doprowadzić do zniknięcia 1,7 miliarda dolarów w funduszach klientów.

Klienci FTX nie mogą już wycofać swoich środków z giełdy. Jej aktywa są warte od 10 mld do 50 mld dolarów, ale firma jest niewypłacalna. Złożyła wniosek o dobrowolne postępowanie w ramach rozdziału 11 w USA.

Jako że upadek firmy rozprzestrzenia się, organizacje non-profit i naukowcy odczuwają uszczypliwości. Niektóre organizacje czują się winne, że otrzymują pieniądze, podczas gdy inne szukają sposobów na wymazanie swojego kapitału.

Zaangażowanie Sama Bankmana-Frieda w filantropię było głównym czynnikiem wzrostu FTX. Był aktywny w kręgach politycznych i był członkiem Giving Pledge, publicznego zobowiązania do oddania części swojego majątku. Mówił również o swoim zaangażowaniu w Effective Altruism, ruch społeczny, który wykorzystuje obiektywne dowody w celu określenia najlepszego wykorzystania zasobów charytatywnych.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

?>